Taisyklės ir sąlygos

Naudodamiesi Refa.lt tinklalapiu ir jo teikiamomis paslaugomis, jūs sutinkate su Refa.lt taisyklėmis ir sąlygomis. Jeigu su žemiau nurodytomis tinklalapio taisyklėmis ir sąlygomis nesutinkate, prašome palikti Refa.lt tinklalapį. Refa.lt pasilieka teisę keisti ir papildyti tinklalapio taisykles ir sąlygas be išankstinio įspėjimo.

Refa.lt tinklalapio autorinės teisės

Refa.lt tinklalapyje skelbiamą informaciją ir vaizdinę medžiagą griežtai draudžiama skelbti, naudoti ir platinti kituose internetiniuose tinklalapiuose, svetainėse ar kitose vietose (taip pat ir realioje erdvėje) be Refa.lt tinklalapio sutikimo. Turėdami sutikimą ir naudodami Refa.lt tinklalapio informaciją, privalote nurodyti Refa.lt tinklalapį, kaip šaltinį, ir pateikti internetinę nuorodą į jį. Pažeisti šias taisykles, keisti ir koreguoti Refa.lt tinklalapyje esančią informaciją ir vaizdinę medžiagą bei ją parduoti ir naudoti komerciniais tikslais griežtai draudžiama.

Draudimai

Refa.lt tinklalapyje draudžiama rašyti neteisėto turinio, įžeidžiančio, rasistinio, religinio, grasinančio, reklaminio, pažeidžiančio asmens teises komentarus. Aptikus nurodyto turinio komentarus Refa.lt tinklalapyje, Refa.lt turi teisę juos pašalinti. Refa.lt tinklalapyje draudžiama pateikti medžiagą, kuri yra užkrėsta kompiuterinėmis kenkėjiškomis programomis, pateikti reklamines nuorodas be Refa.lt tinklalapio sutikimo, siųsti neprašytus (reklaminius) el. laiškus (angl. spam). Refa.lt tinklalapyje draudžiama siunčiant el. laišką nurodyti neteisingą ar suklastotą el. pašto adresą, apsimesti kitu asmeniu, pateikti kito asmens duomenis ir atlikti kitus neteisėtus veiksmus.

Atsakomybės atsisakymas

Refa.lt tinklalapis gali talpinti reklaminius skydelius ir internetines nuorodas. Tokiu atveju mes iš dalies bendradarbiaujame su reklamuojamo tinklalapio valdytojais, reklamuodami jų paslaugas savo tinklalapyje. Paspaudę reklaminį skydelį ar internetinę nuorodą, būsite nukreipti į reklamuojamą internetinį tinklalapį ir jums bus taikomos to tinklalapio taisyklės.

Vartotojų privatumas

Refa.lt gerbia tinklalapio vartotojų privatumą ir saugo jų pateiktą informaciją. Refa.lt tinklalapis užtikrina, kad asmeninė informacija (vardas, el. pašto adresas), kurią vartotojas pateiks rašydamas laišką Refa.lt tinklalapiui, bus laikoma paslaptyje, nebus perduota trečiosioms šalims ir ja su niekada su niekuo nebus dalinamasi.