Kaudamasi už dolerį, Amerika pasirengusi išklibinti visą pasaulį


Patinka? Duok Like!
[fblike]

Kaudamasi už dolerį, Amerika pasirengusi išklibinti visą pasaulį
arba
Amerikai žūtbūt reikalingas karas

Gelbstint eilinį Baksą

Jeigu anksčiau JAV ir sąjungininkai buvo pasaulinio masto stabilumo garantai, tai šiandien tos šalys virto pasaulinio nestabilumo garantėmis.

„Argumentai ir Faktai”: Nikolajau Viktorovičiau, kam Vašingtonui reikia drumsti vandenį? Juk jis savų problemų turi iki kaklo. Paprasti amerikiečiai visoje šalyje eina į gatves, protestuodami prieš bankų ir korporacijų rėmimą skurdžių sąskaita. Vasarą Amerika ne blogiau už kokią Graikiją atsidūrė ant bankroto slenksčio.

Nikolajus Starikovas: Štai būtent dėl to, kad nebankrutuotų, Amerikai ir reikalingi sukrėtimai. Amerikos klestėjimo pagrindas – pasaulinė dolerio paklausa, kurią reikia palaikyti. Dolerių spausdinimas – tai pasaulinio masto finansinė piramidė. JAV valstybės skola beveik pasiekė 15 trln$ ir pati savaime šios šalies valiuta jau seniai atrišta nuo aukso standarto, yra ne ką brangesnė už popieriaus skiauteles. Daugelis valstybių, pripratusių viską pirkti už dolerius ir kaupti dolerines santaupas, nori palaipsniui šio popieriaus atsikratyti. Kinija, Vokietija ir Rusija mėgina vykdyti nepriklausomą finansinę politiką. Anksčiau būtent Kinija, Japonija ir Rusija buvo pagrindinės amerikietiškų obligacijų pirkėjos ir kaupėjos. Šiandien rusai nukrito net į 7 vietą, Kinija užleido pirmą vietą Japonijai, o į trečią vietą pakilo… Anglija.

Tikras stebuklas, juk anglų valstybės skola irgi milžiniška. Kitaip sakant, Ūkanotasis Albionas spausdina skolos lakštus ir parduoda juos, žadėdamas 2-3% palūkanų. O už gautus pinigus superka Amerikos valstybės skolą ir gauna iš to… Tuos pačius 2-3%. Fantastiškas biznis. Tiksliau pasakius – nulis biznio, užtat 100% politikos. Juk jeigu niekas daugiau neperka amerikietiškų obligacijų, tenka prašyti, kad jas pirktų artimiausi draugai. Tačiau visi supranta, kad ne iš gero gyvenimo jie žaidžia tokius keistus žaidimus. Supranta ir tai, kad krizė irgi subrendo ne tuščioje vietoje.

Krizė – tai ne ekonomikos vystymosi cikliškumo ar kokio nors brokerio klaidos pasekmė. Krizė – tai ginklas, kurio pagalba finansinis elitas sprendžia savo problemas. Būtent noras padidinti savo obligacijų paklausą ir formuoja dabartinę JAV užsienio politiką. Amerika jau nebe stabilumo, o atvirkščiai – nestabilumo garantas visame pasaulyje. Amerikos veiksmų prasmė labai paprasta.

Įsiūbuojame euro zoną – sumažiname Europos šalių reitingus, kalbame apie Graikijos skolą, tartum jinai, tarsi grybas, būtų išaugusi per vieną naktį. Rezultatas: visi, kurie turi eurų (bankai, šalys, fondai) mato, kas euro kursas smunka. Ką jiems daryti? Atsikratyti europiečių valiutos. Kokiu būdu? Arba pirkti už juos ką nors resursų rinkoje, arba iškeisti į dolerius. Norite nusipirkti naftos iš Norvegijos – pakeiskite eurus į dolerius. Juk už norvegų kronas, kaip ir už eurus, norvegai naftos parduoti negali. Dėl to, smunkant eurui, smarkiai pakyla paklausa doleriams. Tačiau, gavę dolerių, „investoriai” neperka naftos, juk jos kaina irgi krinta. Kam imti tai, kas rytoj dar labiau atpigs? O su doleriais reikia kažką daryti – ir už visą gautą sumą perkamos… Amerikos obligacijos.

Pasaulio ekonomikos ir politikos destabilizacijos prasmė labai pragmatiška. Pabombardavo Libiją – į Amerikos vertybinius popierius plūstelėjo pinigai iš šio regiono. Įsiūbavo Europą – vėl padidėjo paklausa JAV obligacijoms. Kitaip sakant, kad Amerikai būtu gerai, visiems kitiems turi būti blogai. Ir dabar amerikiečiai paleidžia naują krizės bangą. Bus ji, ar nebus – priklauso nuo bendrų Kinijos, Europos ir Rusijos veiksmų. Jeigu jos stos į vieną frontą – neleis surengti naujų 2008-ųjų. Jei nesusivienys – krizė bus būtinai suorganizuota.

AIF: Neseniai JAV apkaltino Iraną prisidėjus prie Saudo Arabijos pasiuntinio JAV nužudymo. Jūsų nuomone – tai irgi ne atsitiktinumas?

N.Starikovas: Tai visa ko destabilizavimo politikos tęsinys. Karas ir kontroliuojamas chaosas padės Amerikai išsaugoti savo dominuojančią padėtį planetoje. Tam reikia sukiršinti maksimalų įmanomą skaičių kaimynų. Ir Iraną reikia sukiršinti su Saudo Arabija. Man asmeniškai akivaizdu, kad Iranas niekad nerengė jokių teroro aktų, ir lygiai taip pat akivaizdu, kad JAV spectarnybos jų surengė daugybę, įskaitant rugsėjo 11 įvykius.

Apskritai, ar galima rimtai žvelgti į pareiškimus valstybės, kuri kalbėjo, kad Huseinas Irake turi masinio naikinimo ginklą, o paskui jo nerado? O prieš kelis mėnesius ta pati šalis visiškai rimtai tvirtino, kad „kruvinasis diktatorius” Kadafis bombardavo „privestus iki nevilties” libiečius. Įrodymai nepateikti iki šiol. Į viską, ką kalba Vašingtonas, reikia žvelgti su humoru ir skepticizmu. Kaip ir į ištikimos amerikiečių partnerės – Anglijos – kalbas. Juk būtent ten vietoje įrodymo, kad Kadafis bendradarbiauja su airių smogikais, buvo parodyta ištrauka iš kompiuterinio žaidimo.

AIF: Neramumų arabų pasaulyje fone Izraelis išlaisvino iš kalėjimų 1000 palestiniečių galvažudžių, mainais į vieną savo kapralą. Kuo tai gali baigtis?

N.Starikovas: Jei kliūstelsi į ugnį benzino, kas atsitiks? Išleidžia 1027 žmones, keli šimtai iš jų buvo nuteisti iki gyvos galvos. Jokių garantijų, kad jie elgsis lojaliai, nėra. Visi tie žmonės įsilies į naują karą prieš Izraelį, kuris po tokio barterio tik priartėjo. O Izraelio valdžia priversta taip keistai elgtis dėl spaudimo iš išorės. Patys atspėkite, iš kur.

AIF: Ar bus sumaištis Sirijoje pagal Libijos scenarijų – kaip Vakarų karo su Iranu prologas?

N.Starikovas: Sirijos susprogdinimas nukreiptas ne prieš Iraną, bet prieš Izraelį. Visose šalyse aplink jį turi ateiti į valdžią islamo fundamentalistai. Tiksliau, juos į valdžią veda amerikiečiai, nuversdami savo pačių, proamerikietiškus, tačiau pasaulietinius režimus. Didelis karas regione gali padėti Amerikai perkrauti visą finansinę sistemą.

Komentarai

Reklama